กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่
28-03-2024 กิจกรรม CSR ทำปุ๋ยหมักและน้ำวิตามินบำรุงต้นไม้ครั้งที่ 2
21-03-2024 กิจกรรม CSR ทำปุ๋ยหมักและน้ำวิตามินบำรุงต้นไม้
19-12-2023 FLOYD ร่วมแบ่งปันสู่สังคม"โครงการเหลือ-ขอ"
10-10-2023 กิจกรรม CSR "โคงการสร้างอาชีพให้น้อง"
23-06-2023 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านกองแขก
26-05-2019 CSR-กิจกรรมรวมพลังสามัคคี ทำดีให้น้อง (รร.ชุมชนวัดต้นเชือก)