ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล

เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

02-191-6258 ,02-191-6260 โทรสาร : 02-191-6262

www.Floyd.co.th

ir@floyd.co.th