ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด(มหาชน)

    บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 ในนามบริษัท ฟลอยด์ จำกัด และ บริษัท อีโคโน่เทค จำกัด เริ่มก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical Engineering Contractor)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ราคาตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

บทวิเคราะห์

แหล่งรวมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง กลยุทธ์การลงทุนโดยการวิเคราะห์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ รายงานที่สำคัญประจำไตรมาส งบการเงิน

รายงานประจำปี

แบบ 56-1 One Report (รายงานทางการเงิน) 2565

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12-06-2024

หุ้นเพิ่มทุนของ FLOYD เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2567

28-05-2024

หุ้นเพิ่มทุนของ FLOYD เริ่มซื้อขายวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

24-05-2024

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)