ติดต่อบริษัท

เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

office@floyd.co.th

02-191-6258 ,02-191-6261 โทรสาร : 02-191-6262