ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ : 07-11-2023
การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2566
        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการดัีบเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟประจำปี 2566 มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 51 คนโดยเทศบายนครนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เรียนรู้สัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้และลดการสูญเสียจากเหตุการณ์เพลิงไหม้